FCI - pug

Wzorzec FCI nr 253 / 16.02.2011 
MOPS
Wersja polska: luty 2011


POCHODZENIE: Chiny.
PATRONAT: Wielka Brytania.


DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 13.10.2011 UŻYTKOWOŚĆ : Pies do towarzystwa.

KLASYFIKACJA F.C.I.: Grupa 9: Psy ozdobne i do towarzystwa.

Sekcja 11: Małe molosowate. Bez prób pracy.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:
Pochodzenie rasy jest przedmiotem wielu spekulacji, ale wydaje się, że pochodzi ona ze Wschodu. Za ojczyznę mopsa uznaje się Chiny, gdzie krótkonose psy były zawsze cenione. Do Europy mops trafił dzięki żeglarzom holenderskim, i u z w XVI wieku znalazł w tym kraju wielu miłośników, stał się nawet symbolem partii rojalistów. Gdy Wilhelm III objął tron brytyjski, mops trafił na Wyspy. Aż do roku 1877 znano jedynie mopsy beżowe, dopiero wtedy sprowadzono ze Wschodu pierwsze mopsy czarne.

WRAŻENIE OGÓLNE:

Wybitnie kwadratowy i mocny; „multum in parvo” wyraża się w zwartości sylwetki, wzajemnych proporcjach i kondycji mięśniowej. Mops nigdy nie może wydawać się krótkonogi, ani wysokonożny i lekki.


WAŻNE PROPORCJE:
Zdecydowanie krępy i zwarty.

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT:

Wielki urok, dostojeństwo, inteligencja. Zrównoważony, wesoły i żywy.

GŁOWA:

Stosunkowo duża, proporcjonalna do tułowia, okrągła, lecz nie jabłkowata. MÓZGOCZASZKA:

Czaszka: Bez bruzdy czołowej. Zmarszczki na czole dobrze wyrażone, ale nie nadmierne.

TRZEWIOCZASZKA:

Nos: czarny, o dość dużych, dobrze rozwartych nozdrzach. Ścieśnione nozdrza i duża fałda nad nosem niedopuszczalne i stanowią poważna wadę.Kufa: Stosunkowo krótka, tępo zakończona, graniasta, nie zadarta. Fałda nad nosem nie może zasłaniać nosa lub oczu ani upośledzać widzenia czy oddychania.


Uzębienie: Niewielki przodozgryz. Krzywa żuchwa, pokazywanie języka lub zębów – w najwyższym stopniu niepożądane i powinny być surowo oceniane. Szeroka żuchwa z siekaczami ustawionymi niemal w prostej linii.

Oczy: Ciemne, stosunkowo duże, okrągłe; łagodne i zatroskane w wyrazie; bardzo błyszczące, a w chwili podniecenia – pełne ognia. Nigdy nie mogą być wyłupiaste, ogromne, ani ukazywać białkówki przy patrzeniu do przodu. Bez śladu objawów chorobowych.

Uszy: Cienkie, małe, delikatne, jak czarny aksamit. Dwa rodzaje uszu: „różyczkowe” – małe, zwisające, załamane i odchylone do tyłu, uwidaczniając wnętrze ucha; „w kształcie guzika” – załamane ku przodowi, końce przylegają do czaszki i zakrywają wnętrze ucha. Wyżej cenione
te drugie.


SZYJA:
Lekko łukowata, przypominająca czub hełmu; mocna, gruba, dostatecznie długa, aby głowa była dumnie niesiona.


TUŁÓW: Krótki i zwarty.

Grzbiet: Prosta linia grzbietu; nie może być ani wysklepiona, ani zapadnięta.

Klatka piersiowa: Szeroka, mocno ożebrowana na całej długości.

OGON:
Wysoko osadzony, ciasno skręcony, przylegający do biodra. Wysoce pożądany podwójnie skręcony.


KOŃCZYNY

KOŃCZYNY PRZEDNIE:
Łopatki: Ustawione ukośnie.

Przedramię: Kończyny bardzo mocne, proste, umiarkowanej długości, ustawione pod tułowiem.

Łapy: Nie tak długie, jak zajęcze, ani tak okrągłe, jak kocie; wyraźnie rozdzielone palce; czarne pazury.


KOŃCZYNY TYLNE:

Wygląd ogólny: Bardzo mocne, umiarkowanej długości, ustawione pod tułowiem, oglądane z tyłu – proste i równoległe.

Stawy kolanowe: Dobrze ukątowane.

Łapy: Nie tak długie, jak zajęcze, ani tak okrągłe, jak kocie; wyraźnie rozdzielone palce; czarne pazury.


CHÓD/RUCH:

Oglądane z przodu, kończyny przednie powinny unosić się i opadać w przedłużeniu linii łopatek; łapy skierowane zupełnie na wprost – nie do środka, ani na zewnątrz. Akcja kończyn

tylnych równie prawidłowa. Kończyny przednie z dobrym wykrokiem; kończyny tylne poruszają się swobodnie, z dobrą pracą stawów kolanowych. Lekko toczący się ruch kończyn tylnych jest dopełnieniem typowego ruchu. Pies musi być zdolny do sprawnego i wydajnego ruchu.


SZATA

SIERŚĆ: Delikatna, gładka, miękka, krótka i błyszcząca; nie może być ani twarda, ani wełnista.


MAŚĆ: Srebrna, brzoskwiniowa, płowa lub czarna. Każda czysta, dla podkreślenia kontrastu między barwą szaty a pręgą grzbietową (czarna linia, biegnąca od potylicy do ogona) i maską. Znaczenia wyraźnie odgraniczone. Pysk lub maska, uszy, „pieprzyki” na policzkach, „odcisk kciuka”(„diament”) na czole i pręga grzbietowa – tak czarne, jak to możliwe.

WAGAIdealna waga: 6,3 – 8,1 kg. Pies ma być mocno umięśniony, czego nie należy mylić z nadwagą.WADY:Wszelkie odstępstwa od podanego wzorca powinny być uznane za wady i oceniane w zależności od nasilenia oraz wpływu na zdrowie i dobrostan psa.


WADY DYSKWALIFIKUJĄCE: Agresja lub wyraźna lękliwośćKażdy pies, wykazujący wyraźne wady budowy lub zaburzenia charakteru powinien być zdyskwalifikowany.

Uwaga:Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra, całkowicie opuszczone do moszny. 
FCI-Standard of Pug Breed


FCI-Standard N° 25311. 05. 1998. GB
ORIGIN: China.PATRONAGE: Great Britain.
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD: 24.06.1987.
UTILIZATION: Companion.CLASSIFICATION F.C.I.:
Group 9 - Companion and Toy Dogs.
Section 11 - Small Molossian type Dogs.
Without working trial.

GENERAL APPEARANCE: Decidedly square and cobby, it is « multum in parvo » shown in compactness of form, well knit proportions and hardness of muscle.

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Great charm, dignity and intelligence.  Even-tempered, happy and lively disposition.

HEAD: Large, round, not apple-headed.
CRANIAL REGION:Skull: With no indentation.  Wrinkles clearly defined.
FACIAL REGION:Muzzle: Short, blunt, square, not upfaced.
Jaws/Teeth: Slightly undershot.  Wry mouth, teeth or tongue showing all highly undesirable.  Wide lower jaw with incisors almost in a straight line.
Eyes: Dark, very large, globular in shape, soft and solicitous in expression, very lustrous, and when excited, full of fire.
Ears: Thin, small, soft like black velvet.  Two kinds - « Rose ear » - small drop ear which folds over and back to reveal the burr.  « Button ear » - ear flap folding forward, tip lying close to skull to cover orifice, and pointing toward eye.  Preference given to latter.

NECK: Slightly arched to resemble a crest, strong, thick with enough length to carry head proudly.
BODY: Short and cobby.
Back: Topline level, neither roached nor dipping.
Chest: Wide in chest and well ribbed.
TAIL (Twist): High set, curled as tightly as possible over hip.  Double curl highly desirable.

LIMBS
FOREQUARTERS: Legs very strong, straight, of moderate length, and well under body.Shoulders: Well sloped.
HINDQUARTERS: Legs very strong, of moderate length, well under body, straight and parallel when viewed from rear.Stifles: With good turn of stifles.
FEET: Neither so long as the foot of the hare, nor so round as that of the cat; well split toes; the nails black.
GAIT/MOVEMENT: Viewed from in front should rise and fall with legs well under shoulder, feet keeping directly to front, not turning in or out.  From behind action just as true.  Using forelegs strongly putting them well forward with hindlegs moving freely and using stifles well.  A slight roll of hindquarters typifies gait.

COAT HAIR: Fine, smooth, soft, short and glossy, neither harsh nor woolly.COLOUR: Silver, apricot, fawn or black.  Each clearly defined, to make contrast complete between colour, trace (black line extending from occiput to twist) and mask.  Markings clearly defined.  Muzzle or mask, ears, moles on cheeks, thumb mark or diamond on forehead and trace as black as possible.

WEIGHT: Ideal weight 6.3 - 8.1 kgs (14 - 18 lbs).

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog..

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified. N.B. Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
Comments to the FCI standard.

Neck: Slightly curved, is similar to the crest, strong, thick, of sufficient length to carry head proudly.
Comment. The neck should be long enough, with a pronounced nape to ensure a smooth transition in the neck and withers the proud posture. It should not be too short (like a bulldog), as in this case the head is visually planted on his shoulders. The neck is too long makes pug look awkward.
Forequarters:
The legs are very strong, straight, moderately long, mutually parallel. At sufficiently placed under body (there are “good for a dog”). Shoulders are well inclined.
Comment. Strong, straight and strong front legs should be located far enough from each other and give the width of the chest, while the shoulders should be nicely sloping. Forelegs are well-developed muscles on the outside leg, forming a smooth arc and creating a false impression of curvature, but if you look at the inside of the leg, the bones will be absolutely straight. Forelimbs, as noted in the Standard should be “good standing under the dog.” Only in this case the chest is well developed.Forelimbs.
With regard to the correct angles glenohumeral joint, the scapula should ideally have a slope of 45 degrees to the ground, forming a right angle (90 degrees) with the humerus. The length of the scapula and the humerus should be equal. In well-built pug straight line dropped from the upper point of the withers and elbow, passes through the pastern. It is easy to see when viewed from the side.
At the corners of the limbs should pay particular attention, since only their correct anatomical structure may condition the right moves. The most common defects are the angles are straightened glenohumeral joint. There are two possible options (both undesirable): the so-called “tererny type of” before and just straightened the corners of glenohumeral joint due to a short, sloping shoulder is not enough.
By “terernomu type” dogs are relatively pryamoplechie, but only in combination with the correct oblique inclination of the scapula. I like a pug we see quite a smooth transition of the neckline in the back line, but the forelimbs are not “adequately placed under body.” The dogs’ terernogo type “not serving the sternum, they lift their heads high in the rack and move and have an uncharacteristic for a pug, festinating movement.
Pug with a sloping shoulder blade is not sharp enough and ugly transition neckline in the back line. Output from the neck of the animal is low, the neck short. Topline with the same look too long. Again, straight shoulder, front legs can not be “well under the dog.” Movement of the pug will not be free and wide. In addition, the shortcomings of the angles of joints of the forelimbs, as a rule, are combined with impaired rear corner joints.
The elbows should fit snugly to the body and be directed straight back, they do not have to turn out neither in nor out, nor rack, nor in motion.
Pastern slightly bent, not straight. For direct pasterns (often combined with “terernym” type of forehand) pug will have a few stilted movement. A failed, over-sloping pastern can not properly maintain the housing dogs, and traffic will be slipshod. Small outwards rather peculiar pug and helps them better retain the heavy front.
Minor folds of loose skin, running down to the forearms, can form in the pastern fine wrinkles.
The disadvantages include the weakened joints, partition, or twisted into the extremities (clubfoot), curved like a Pekingese, forearms, or high on excessive short-legged.
Body:
A short, stocky with a broad chest and well-rib. The top line is straight, never curved (concave) and oblique (angled).
The body, the proportions of a pug.
Comment. The standard describes well the body pug therefore restrict to a few refinements topline from withers to rump is flat and the short tail is set on high. The disadvantages include nizkoperedost, sloping croup, soft, sagging or arched back, long loin.
Chest broad, but not like a bulldog. Belly up to the elbows down. It is not desirable so-called “chicken” breasts, that is small, underdeveloped in the front. The edges are rounded enough, springy. Line the bottom of the smooth, must gradually rise to the groin. The dog must have a small waist. In no event Pug should not be exhausted, with a “lengthy” belly, but no less undesirable overfed pug with a drooping belly, without a hint of a waist.
Disadvantages: over-tightening belts, sagging belly, flat sides, which leads to a lack of springiness of the ribs.

Comment by FCI standard breed pug.
General appearance:
Explicitly square and chunky, it’s like, “much in the small”, expressed in a compact form, good proportions and well-developed muscles.
Comment. The Standard clearly and specifically describes the general form of a pug, but it should make a few clarifications. The phrase “square format” means that the height at the withers is equal to the oblique body length (see figure). Pug – is both a square and stocky little dog, with a well-developed, strong bone, well balanced as a whole. Equally undesirable dog square format, but with a light bone structure and long legs, and stocky dog, but with a long torso and short legs. The dog should look like physically strong, healthy, harmoniously composed, that is all part of her body should be proportional to each other.
Well-known American expert and breeder of pugs Shirley Thomas in his book “The New Pug” tells about the problems faced by American breeders breed type while maintaining the pugs.
Ideal proportions pug.
“… Over the years, breeders have worked hard to create a breed pug. One of the challenges along the way – to save the type of rock. You know the difference between pugs tereropodobnogo, buldogopodobnogo and new ball-type peistogo? Pug terernogo such elegant. He has a long, expressive neck, turns into a perfectly straight shoulders, forearms straight and upright pasterns. It’s sad when people say they prefer this type because pugs are very attractive. This is the wrong type. Unfortunately, many dogs of this type of win today in the U.S.
Pug bulldog type has a very broad front with a powerful head, planted on the loaded neck. Sometimes this can be added to the low yield of the neck or shoulder related.
But the most unpleasant – it’s a pug sharpeistogo type. Due to the fact that some breeders have tried to make a name for himself in breeding these dogs, we see overloaded, raw wobbly backsides with pugs. This is not the type of breed pug. These dogs are swollen pork fat, trying to hide his long back and topline wrong. Since the Chinese pug was in Holland and England and appeared in the U.S., it was never like this. Such preferences can destroy pug breed type.
The Pug should be tightly-bone, piece, square, with a well-rounded, elastic edges, with a straight topline and set high, curled tail. Properly balanced and wrinkled head planted on a moderately curved neck. Hind legs straight when viewed from behind, and the rear part of a strong, well muscled in the hips and moderate angles of the knee. This type of pug. ”
Pug should not be awkward, clumsy, fat or skinny. Well-developed musculature and tight. Good muscle substance (muscle hardness) is not achieved raskarmlivaniem, and regular exercise – walking, jumping, etc. Sometimes the owners of pugs trying to hide the lack of backbone and overall slenderness raskarmlivaniem dogs, but usually do not achieve the desired result. Very comical look like a dog with a small head and thin legs, but bold, loose body.
In nature. Very charming, generous and intelligent.
Temperament. Balanced, cheerful, lively and cheerful.
Comment. Pug – a perfect companion, the beautiful “Divan” dog in the best sense of the word, kind, intelligent, playful and accommodating. Unlike its Chinese cousin – Pekingese, Pug – the dog is very lively, jumping, he just has to work, it is an indispensable participant, all home events, while the Pekingese will only condescending watch. He constantly strives to be in the spotlight and not very restrained in showing emotions. Partying pug is attracting worldwide attention.
A serious drawback for pugs are aggressiveness, shyness, nervousness and hysteria. At the same time was pleased to note that these traits in this breed are extremely rare.
Head:
Large, round, but not “yablokopodobnaya” without grooves on the skull. Muzzle short, blunt, square, not turned up. Clearly marked wrinkles.
Comment. Pug head should be evident. But it should be noted that the head is never considered in itself, but always in proportion to the body. There are cases when comparing the two dogs have noted that the head of one dog a few more massive than the other, and make a conclusion about its desirability, not seeing that the second dog is much smaller in size. This approach to assessment is incorrect. In addition, the male head of a few massive head bitch. When the same amount of housing head dog must be larger and must clearly display the type of sex. Already in the face dog must be clear – it’s male or female. The expression “person” is always feminine and females more lenient:
Standards for head pug
Proper head pug should fit into a square. Nose is on the middle line through the middle of the eye and separating the front part of the head into two almost equal parts – the frontal part and the muzzle (see figure).
Seen from the front skull should be almost flat between the ears, domed (convex) or “yablokoobrazny ‘skull – a serious drawback. When viewed from the side of the forehead pug should not come forward like the Japanese Chin forehead. The muzzle should be short, flat and wide, almost equal to the width of his forehead. Dips under the eyes indicate poor fullness of the muzzle. Visually, it makes the face longer, and the typical form of a pug’s head as a whole disappears. One gets the impression that the dog’s head consists of two parts, as the dips sharply delimit the eyes of the front face of the skull. The lower jaw should be broad enough and the chin prominent. Otherwise, the face will look underdeveloped and narrowed.
Bridge with a pug should be slightly pronounced, as its complete absence leads to breathing problems and, as a consequence, heart failure, arrhythmias and fainting under strong agitation and physical activity. Bridge is desirable absolutely straight, it should not be concave, or a so-called “upturned” more characteristic of Japanese hinov, griffons and French bulldogs. In Pugs, in contrast to these species, shortened nasal passages, not curved. Another big disadvantage than turned up nose, a snout, dropped down. With the lowered muzzle the expression “person” in a pug is sad and tearful.
As for wrinkles, it is desirable that they form a beautiful, if possible symmetrical pattern, but it should not give the impression of dampness and sagging skin under the eyes and lips, like a head or an English bulldog shar pei. Flews should not hang down. The form of the folds of the nose does not matter, but most experts prefer continuous rather than intermittent, believing that this head looks more pug breed. The fold should be in harmony with the whole front part, that is not to be too thick, heavy, and hanging over the bridge, that heavier head as a whole, and not be too thin, that will make disharmony in the massive head with large eyes and broad, full face.

Nose must be black only; clarified – a big drawback. Nostrils large and well open.

Description of the structure of the jaws and teeth of a pug.

Mouth:
A small snack. Skewed (the curve) the mouth, rising above the teeth and tongue popping out highly undesirable. Front teeth (incisors) wide lower jaw is always a straight line.


Comment. Dog’s teeth are considered from two perspectives:

1. In number.

The dog has 42 teeth: 12 incisors, 4 canines, 16 premolars and 10 molars.

The incisors (6 in each jaw) located in the center. Upper size a few more lower, and serve to capture and cutting food. Canines are after the incisors on both sides. This is the most powerful teeth that are conical in shape, designed to disrupt tissue protection and attack and needed to form a strong grip. Canines in males more than females.


On both sides are lozhnokorennye teeth – premolars, 4 on each side (total of 16 premolars, 8 in each jaw), and 10 molars – teeth, which are located two on each side of the upper jaw and three in the bottom.

Teeth pug. Form of bite, bite.

2. The form of clamping jaws (bite).

The figure shows the form of bite.

Scissor bite – a series of upper teeth covers the lower teeth so that the lower incisors adjacent to the inner planes of the upper teeth.

Direct (pincer) bite – incisors of both jaws touch their cutting edges.

Undershot – the lower jaw is shorter, so that the rows of the upper and lower incisors there is a gap.

Undershot – the lower jaw is longer than the upper:
- Dense snack – a number of lower teeth covers the upper teeth so that the upper incisors adjacent to the inner planes of the lower teeth.
- Snack with deviation – between the rows of the upper and lower incisors there is a gap.
- Buldozhina – between the rows of the upper and lower incisors there is a big gap.

Dentition pug has its own characteristics, as with all flat-dogs. With this structure of the muzzle, like a pug, or to be more precise, there is almost complete absence of it is quite obvious that a full set of teeth he can not be. Absolutely no 01/02 is considered normal premolars and molars, are experts at not paying any attention. Some foreign experts do not even pay attention to the fact whether the pug complete set of incisors, giving importance only to the fact whether the lower jaw is broad enough and straight in front (as determined by touch). So often it happens that an expert, especially foreign, looks dentition pug only in cases of suspected wry mouth, because the dog of this breed are very emotional and usually do not tolerate familiarity with them, especially such as foreseeing a stranger in your mouth. Prevent the inspection also features a pug lips – thick enough, they interfere with the rapid display of the bite, covering a nose when picked up. The lower lip is thick and the pug is so tight that closes the lower teeth, so it inevitably causes subsidence pug negative emotions that can lead to spasms with breathing. In this regard, the British experts do not recommend without much need to inspect the dental system in pugs.
It should be borne in mind that Pugs, like all flat-dogs, is often found such a deficiency, as wry mouth, which can be either genetic or acquired as a result of injury and improper cultivation. This drawback can be poorly defined, visible only under careful contemplation when picked up lips, and pronounced, noticeable even at a cursory glance at the dog. Wry mouth is a few options:

1) The lower jaw is shifted to the right or left (Fig. lb);

Bite, wry mouth.

2) when viewed from the front lower jaw on one side, right or left, loose fit to the top, that is not parallel or not parallel with respect to the upper (Fig. a);

3) when viewed from above the lower jaw on one side, right or left, as if a little longer and also is not parallel with respect to the top. This happens when the teeth of the mandible, particularly canines, asymmetrically located with respect to each other.

As a rule, in all cases, jaw misalignment visible language.

A common drawback is the Checkerboard incisors. Sometimes the teeth are too small. Typically, experts say it’s not a fault, but breeders should bear in mind that all the anomalies of the dental system quickly accumulate in breeding, which is without taking them into account. Breeding dogs with small teeth together can lead to the birth of pugs with narrowed the lower jaw. Scissor bite is extremely rare, but it is a very serious drawback. A serious drawback is undershot with the waste, which are visible teeth. This often causes the dog to loll out.

As with other flat-dogs, pugs, unfortunately, fairly early start to lose teeth, so a dropped or broken cutters on exterior assessment did not significantly affect and take into account only ceteris paribus.