Co to jest CHAMPION ?

Champion to tytuł psa. Nie lada wyróżnienie. Pies posiadający tytuł Championa wyróżnia się swoją urodą, cechami wyglądu, charakteru, ruchu, ponad innymi psami. Aby nim zostać, musi otrzymać od 3 różnych sędziów, 3 wnioski na championa tzw. CAC (w Polsce odpowiednik CWC) czyli na wystawie otrzymać ocenę doskonałą, lokatę pierwszą i wniosek CAC, który przyznawany jest wg uznania sędziego dla najlepszego psa (suki) w danej klasie. Ocena doskonała i pierwsza lokata nie są równoznaczne z otrzymaniem wniosku na championa. Pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem musi upłynąć 6 miesięcy.

Co trzeba zrobić, aby pies został championem ?
Tytuł Championa przyznawany jest w każdym kraju należącym do Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej - FCI na wystawach organizowanych przez Kennel Kluby w danym kraju, a w Polsce przez Związek Kynologiczny w Polsce. Pies (suka), który otrzymał w swojej klasie (pośredniej lub otwartej lub championów) ocenę doskonałą, lokatę pierwszą i wniosek CAC na trzech różnych wystawach w tym jednej Międzynarodowej (lub Klubowej) oraz pomiędzy pierwszym wnioskiem a ostatnim upłynęło 6 miesięcy - na podstawie kart ocen i po wniesieniu opłaty (w Polsce dyplom Championa od 1 stycznia 2015 roku kosztuje 60 PLN). 

Analogicznie tytuł Młodzieżowego Championa otrzymuje pies, który 3-krotnie uzyskał tytuł Zwycięzcy Młodzieży od 3 różnych sędziów. W tej kategorii nie ma przedziału czasu. Pies musi być w wieku 9-18 miesięcy i być wystawiany w klasie młodzieży (juniorów), w tym przynajmniej 1 raz na wystawie Międzynarodowej lub Klubowej. 

W 2015 roku ZKwP wprowadziło również tytuł Championa Weteranów, który przyznawany jest w ten sam sposób co młodzieżowy.

W różnych krajach tytuły te są przyznawane na różnych zasadach. Np. na Łotwie (oraz w krajach skandynawskich) wniosek CAC przyznawany jest tylko dla 1 psa (suki) w rasie, o który konkurują wszystkie psy (suki) z 1 lokatą z klas pośredniej, otwartej i championów. 
Pies, który posiada tytuł JCHLV (Młodzieżowy Champion Łotwy) zdobyty poprzez uzyskanie 3x CACJ potrzebuje tylko 1 wniosku CAC, aby otrzymać tytuł CHLV.
Pies (suka), który posiada tytuł CHPL (Champion Polski) potrzebuje tylko 1 CAC na wystawie międzynarodowej, aby otrzymać CHLV.
Pies, który nie posiada tytułu CHPL potrzebuje 3 wnioski CAC na dowolnych wystawach od 3 różnych sędziów, pomiędzy pierwszą a ostatnią wystawą musi upłynąć 6 miesięcy.

Od 21.04.2014 roku pies posiadający tytuł CH PL po otrzymaniu 1 wniosku CAC na wystawie międzynarodowej zostaje championem w krajach:
- Estonia
- Białoruś
- Litwa
- Łotwa
- Ukraina
Aby otrzymać dyplom, należy dostarczyć wniosek na championa przyznany na wystawie, kopię rodowodu, dyplom Championa Polski, wnieść opłatę za wydanie dyplomu (ok 25-50 E) 

W Rumunii organizowana jest raz w roku wystawa - Dracula Show, na której każdy pies, który otrzyma 1 CAC zostaje CHRO. Biorąc udział we wszystkich innych wystawach, podobnie jak w wielu innych krajach (Bułgarii, Mołdawii, Macedonii itp.) potrzebuje 2 x CAC. 

Tytuł Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B) przyznawany jest psu (suce), który w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów otrzymał 4 wnioski CACIB. Pomiędzy pierwszym i ostatnim wnioskiem musi upłynąć rok i 1 dzień. 
Wniosek CACIB przyznawany jest jednemu psu i jednej suce w rasie. Nie wszystkie rasy otrzymują wniosek, niektóre rasy są podzielone na wnioski - np na jednej wystawie CACIB otrzymuje chihuahua krótkowłosy i chihuahua długowłosy. W Czechach mopsy wystawiane są w oddzielnych klasach zależnych od umaszczenia (płowe z czarną maską osobno, czarne osobno) jednak wniosek o CACIB otrzymuje tylko jeden mops - niezależnie od koloru (zarówno pies jak i suka).

Tytuł MULTICHAMPION - to potoczna nazwa używana przez hodowców, nie jest uznana regulaminem, nie jest wydawany dla takiego psa dyplom. Przyjęło się, iż pies, który posiada co najmniej 5 championatów różnych krajów nazywany jest MULTICH. Określenie to ma skrócić wpisywanie wszystkich tytułów przed nazwą psa i ma znaczenie jedynie symboliczne.