May 15, 2016


Agoxa BANANA SMILE 
Suczka z Naszej Hodowli, mieszkająca w Hodowli Stellanova, dziś w Łodzi na Międzynarodowej Wystawie uzyskała trzeci CACJ uzyskując tym samym tytuł Młodzieżowego Championa Polski !
Gratulujemy! 
Sędzia: Zlatko Jojkic z Serbii