Jan 9, 2017

Suczka z naszej hodowli

Agoxa My Endless Love
właściciel Paulina Gorzńska
dziękujemy za zdjęcie !