Nov 8, 2013

Polski Klub Rasy Chihuahua

Witam serdecznie,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do poparcia inicjatywy utworzenia polskiego Klubu Rasy Chihuahua. Potrzebne jest poparcie minimum 100 członków ZKwP. Więcej informacji dostępnych na: FB

Jeśli wyrażą Państwo chęć uczestnictwa zapraszamy do dołączenia do grupy poprzez kliknięcie "Dołącz do grupy". Następnie o przesłanie imienia i nazwiska oraz nru legitymacji ZKwP na adres: klub.chihuahua@gmail.com

Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku wystarczy jedynie przesłać swoje dane na wskazany e-mail (można też kierować tam pytania i uwagi), jednak obecność na FB pozwoli na kontakt i wymianę poglądów z pozostałymi osobami popierającymi naszą ideę.

Regulamin Klubu Rasy na stronach ZKwP: Regulamin

Jak dotąd uzyskaliśmy poparcie ok. 30 osób w tym wielu hodowców. Lista osób znajduje się na w/w stronie i jest do wglądu. W razie wątpliwości zapraszamy do zadawania pytań na stronie grupy. Wszelkie sugestie są również mile widziane.

Poparcie inicjatywy nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji do momentu założenia klubu. Po utworzeniu klubu członkostwo w nim podlega odrębnym regulacjom zawartym w w/w Regulaminie i wiąże się z obowiązkami. Z członkostwa w klubie można jednak zrezygnować w każdej chwili.
  
Marta Chełminiak